Взаємодія із державними органами

Успішна реалізація бізнес-проектів завжди потребує взаємодії з органами державної влади чи місцевого самоврядування. Така взаємодія проявляється в різних аспектах, від власне самої реєстрації юридичної особи, сплати податків, отримання ліцензій на здійснення певних видів господарської діяльності та закінчуючи оскарженням дій чи бездіяльності цих органів. Крім цього, така взаємодія обумовлена постійними законодавчими змінами. Так, прийняття певним державним органом того чи іншого нормативно-правового акту може докорінно змінити правила ведення бізнесу за «старими налагодженими схемами».

Враховуючи вказані обставини посилюється роль таких юридичних послуг для бізнесу, як Government Relations (GR), тобто представництво інтересів шляхом взаємодії з органами державної влади та місцевого самоврядування.

Окрім надання нашим клієнтам GR послуг, ми також допомагаємо розробити, впровадити і структурувати правову модель ведення бізнесу, що дозволяє знизити потенційні витрати та ризики, які можуть виникати в процесі розвитку ділової активності в Україні.


Наша практика GR передбачає надання наступних послуг:

Представництво інтересів Клієнта в органах державної влади і місцевого самоврядування на центральному, регіональному та місцевому рівнях, з усіх питань які виникають, або так чи інакше стосуються ведення бізнесу Клієнта;
Моніторинг, оцінка та прогнозування законодавчих змін в релевантних для клієнта сферах;
Консультування, всебічна правова підтримка входу іноземних компаній на ринок України;
Лобіювання інтересів клієнта в державних органах України всіх рівнів;
Отриманням дозвільної документації та ліцензій;
Оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, супровід судових процесів;
Аналіз відповідності діяльності клієнта чинному законодавству, оцінка ймовірних негативних ризиків;
Сприяння в подоланні торгових бар'єрів і консультування з питань зниження потенційних ризиків у сфері оподаткування, митного регулювання, будівництва, ліцензування, тощо.

 

Вам потрібна консультація?

Ми готові допомогти вам розібратися з Вашою проблемою.
Надайте нам подбати про законну сторону.

    Русский